Wie zijn we ?

Aanleiding ontstaan van de werkgroep “Toekomst Kerk Vasse”

Stichting Kerkelijk Erfgoed Vasse

Stuurgroep toekomst kerk Vasse

Werkgroep toekomst kerk Vasse